(26) Palacehuset
Södra Hamngatan 2I östra delen av Brunnsparken ligger Palacehuset, som till sitt yttre är från mitten av 1700-talet, och med det ett av de äldre husen i Göteborg. Fasaden ritades av arkitekten och överintendenten Carl Hårleman. Byggnaden innehåller nu bland annat restaurang och hotell, men innanför dessa murar har det tidigare funnits både sockerbruk, privatpalats och bank.

I östra delen av byggnaden finns en kryssvälvd källare bevarad från 1700-talet.

Huset uppfördes i holländsk renässansstil och formades som en fyrkant med en gård i mitten. I slutet av 1700-talet brann det dock ner nästan ända till grunden. När man byggde upp huset igen användes det som spannmålsmagasin, fram till 1825 då det såldes till en privatperson.

Namnet Palace kommer från det tid i början av 1900-talet då byggnaden var hotell under namnet Palace Hotell. Det skulle egentligen ha hetat Tre Kronor, men döptes i stället i sista stund före invigningen till Palace Hotel. Namnet Tre Kronor uppfattades nämligen inte som tillräckligt internationellt.

Här fanns också tidigare – då huset var privatpalats – en av Göteborgs största privata konstsamlingar – och det berättas att bland annat Carl Larson, Anders Zorn och Ernst Josefsson gjorde täta besök hos de förmögna makarna Furstrenberg för att avyttra sina alster.

Konstsamlingen som öppnade för allmänheten i Palacehuset 1885 flyttades senare till Göteborgs konstmuseum, som till att börja med låg i Ostindiska huset. Furstenberg donerade Palacehuset till Göteborgs stad mot att de sålde fastigheten och använde pengarna till att bygga ett nytt konstmuseum. Det som senare byggdes vid Götaplatsen, där det finns just en Furstenbergska avdelning. Rummen där är målade med exakt samma färg som rummen i Palacehuset där konstsamlingen tidigare fanns.
Men kvar i huset finns ännu idag ett par höga spegeldörrar, målade av elever till Carl Larsson på Valands konstskola.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3