(24) Oterdalska huset
Östra Hamngatan 11Oterdahlska huset inrymmer Medicinhistoriska museet. Huset är inte det första men väl det äldsta bevarade Sahlgrenska sjukhuset. Men i huset har också Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings haft lokaler. Och det här var också under många år stadens polishus.

Oterdahlska huset byggdes i slutet på 1700-talet som privatbostad åt grosshandlare Aron Oterdahl, och han testamenterade senare huset till Sahlgrenska sjukvårdsinrättningen “för evärderlig tid”.

Huset byggdes därefter om till sjukhus, eftersom det första Sahlgrenska sjukhuset på Sillgatan inte längre räckte till. I det nya sjukhuset hade man plats för 80 patienter.
Men redan vid mitten av 1800-talet ansågs sjukhuset för litet, och man flyttade istället in i det nybyggda Allmänna & Sahlgrenska sjukhuset, senare kallat Sociala huset, vid Grönsakstorget. Ett hus som i dag går under namnet Pedagogen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hade ett tag bland annat kontor och tryckeri i huset. En av journalisterna, skalden Viktor Rydberg hade under några år sin bostad i det lilla gårdshus som under sjukhustiden använts som likbod.

I slutet av 1800-talet hyrdes huset ut till Polisverket, och bland annat inreddes tingssalar, och man byggde till ett gårdshus med häktningsceller.
Oterdahlska fungerade som polishus ända fram till 1967 och kallas fortfarande av äldre göteborgare för “gamla polishuset”.

Huset inrymmer nu som sagt Medicinhistoriska museet. Bland annat har man byggt upp delar av Marstrands gamla apotek.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. 2001. ISBN 91-85488-54-2
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3