(23) KronhusetKronhuset är från mitten av 1600-talet, och det äldsta profana - det vill säga icke kyrkliga - huset i Göteborg som inte är bostad, byggd på platsen för stadens äldsta kyrkogård. Men i huset har faktiskt funnits en kyrka. Jag återkommer strax till detta. Huset kan möjligen vara ritat av den kunglige arkitekten Simon de la Vallé, som även bland annat påbörjade Riddarhuset i Stockholm.

Kronhuset är byggt i holländsk stil och användes från början som ett vapenförråd, ammunitionsförråd, co h förråd för uniformer och livsmedel. Och eftersom det tillhörde Kronan fick byggnaden heta Kronhuset. Det var faktiskt förrådsbyggnad i cirka 300 år – fram till 1954.
Redan 1929 köptes hela området av Göteborgs stad, som därmed räddade flera av byggnaderna från att rivas. De var nämligen då i mycket dåligt skick. Sedan restaurerades husen och Kronhuset blev museum.

Kronhuset har även varit kyrka. Några år under andra halvan av 1600-talet hade Tyska församlingen sin gudstjänstlokal här efter att Kristine kyrka brunnit ner. Och något senare hade garnisonsförsamlingen sin kyrka på nedersta våningen - Kronhuskyrkan. Kronhuset var ett helgat rum ända fram till 1899.

Här i Kronhuset höll man riksråd under några månader vintern 1660. När kung Karl X Gustav anlände till staden var han krasslig, och han blev allt sämre. Men man höll ändå möte med adeln, prästerna, borgarna och bönderna i Kronhuset med början i januari.
Natten till den 13 februari 1660 avled Karl X Gustav i residenset på Södra Hamngatan 3.
Eftersom man inte ville låta landets fiender få reda på att kungen dött, lät man hastigt stänga stadens portar. Prins Karl som då var bara 4 år gammal bars in i Kronhuset och utsågs till ny kung. Det dröjde dock 12 år innan Karl XI blev myndig och kunde börja regera utan förmyndarregering.

Idag används Kronhuset bland annat som konsertlokal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1