(22) Postgatan 4Det gulputsade tvåvåningshuset med adressen Postgatan 4 ritades 1740-talet, på uppdrag av fortifikationen av Bengt Wilhelm Carlberg. Postgatan hette då, och långt in på 1800-talet Sillgatan.

Bengt Wilhelm Carlberg var bara 31 år när han 1727 avlöste sin äldre bror Johan Eberhard som Göteborgs stadsarkitekt.
Han behöll uppdraget ända till 1775 och var bland annat mannen bakom Ostindiska Kompaniets pampiga byggnad som stod klar 1752.

Dörrar och fönster byttes i början på 1900-talet och ännu in på 1930-talet fanns det bostäder kvar i huset, men sedan dess har det helt kontoriserats.

Hela bebyggelsen kring Kronhuset, inklusive byggnaden på Postgatan 4 blev förklarad som byggnadsminne 1968.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3