(21) Gbg Handels och Sjöfarts Tidning
Köpmansgatan 12Huset i hörnet Köpmansgatan–Tyggårdsgatan uppfördes 1874 för Göteborgs Handelstidningar AB, och ritades av dåvarande stadsarkitekten i Göteborg Viktor von Gegerfelt tillsammans med Hans Hedlund, som var brorson till redaktör S.A. Hedlund.

Det var förmodligen den första byggnaden som specialbyggdes för tidningsproduktion.
Tryckeriet låg i bottenvåningen, sätteri på andra våning och på tredje våningen fanns redaktionslokalerna. Men huset har senare både byggts till och om.

När det första numret av Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning kom ut den 2 januari 1819 var det som en slags bilaga till Götheborgs-Posten, innehållande skeppslistor, växelkurser och kungörelser.
Tidningen kom sedan under 2 år ut två gånger i veckan, tisdagar och fredagar.
1819 lades tidningen ner – men återuppstod för andra gången som en bilaga den 22 mars 1832 – under namnet Bihang till Götha Runor.
Tidningen kom ut med fjorton nummer, innan nummer femton kunde tryckas med eget namn, lördagen den 7 april 1832. Drygt 40 år senare kunde tidningen flytta sin verksamhet hit från Östra Hamngatan 10.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var den dominerande tidningen i Göteborg fram till 1930-talet, då man efterhand förlorade mark mot Göteborgs-Posten.
Den 8 september 1973 lades Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ned som dagstidning, och utkom sedan som veckotidning fram till 1985.

Tidningen har haft flera kända medarbetare. Bland annat anställdes Viktor Rydberg som redaktör på GHT i maj 1855 och blev sedan kvar på tidningen i tjugo år.

Tidningens mest kände chefredaktör var förmodligen Torgny Segerstedt som ledde tidningen i nästan 30 år, till sin död 1945. Han blev internationellt känd för sin kritik mot Hitler och Nazityskland, en kritik han inledde redan 1933.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: ”Göteborgs Handels och Sjöfartstidning”.NE.
Bok: ”GHT 1832–1917”. Claes Krantz. 1957.