(20) LejontrappanBron över Stora Hamnkanalen har skiftat utseende och namn många gånger. Först var det på 1600-talet en träbro som gick under namnen Stora Bron eller Torgbron.
Sedan fick bron namnet Röda Bron, eftersom den målades röd.
Bron var då också försedd med fyra stora krönta lejon, som skulle påminna om Göteborgs stadsvapen.
När en ny bro kom på plats i början av 1700-talet försågs även denna med fyra lejon. Även den stenbro som senare samma århundrade kom på plats hade lejonfigurer - i gotlandssten. Bron kallades då i folkmun för Hästbryggan, på grund av den kreaturshandel som bedrevs här. Bron har även gått under namnen Lejonbryggan, Lejonbron och Östra Hamnbryggan.

1864 revs stenbron och ersattes med den nuvarande i järn.
I dag kallas bron för Fontänbron. Ett namn den fått efter fontänen Såningskvinnan i Brunnsparken.
Bron breddades senare, och vid tiden för första världskriget inrättades också en toalettinrättning nere i bron. Den fanns kvar fram till 1980-talet, då den revs. I början av 1990-talet uppfördes så lejontrappan.
De två liggande bronslejonen mot Hamnkanalen är skapade av stockholmskonstnären Camilla Bergman.
Invigningen skedde mycket passande på Gustav Adolfs-dagen den 6 november 1991. Det högra lejonet bekostades av Riksbanken och Nordstan, och bland annat NCC Väst skänkte ekonomiska bidrag till det vänstra.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Statyer berättar”. Bengt A Öhnander. 2004. ISBN 91-7029-565-4
Webb: innerstadengbg.se