(17) Tyska bronDen första bron på platsen byggdes 1673 med en vindbrygga, först i rödmålat trä med tre valv. På 1760-talet uppfördes en ny bro i sten, men också den försedd med en vindbrygga så att fartygen kunde passera in till Stora Torget, nuvarande Gustaf Adolfs torg. Ritningarna till denna andra bro var gjorda av stadsarkitekten Bengt Wilhelm Carlberg, med Kämpebron som förebild. Kring 1765 blev räcken av smidesjärn uppsatta, enligt Carlbergs noggranna anvisningar "annars förorsaka de oskick och missfirma bryggan".

Utsmyckningen av bron har dock varierat. Bron kallades också Tornbryggan eller Morjanbron, efter de fyra uppställda figurer föreställande som man sade ”negrer” i trä vid brons hörn. Morian är ett äldre ord för svarthyad afrikan. Denna utsmyckning ersattes senare av fyra lyktpyramider, då bron kallades därefter Pyramidbron. Bron var den första i Göteborg som försågs med belysning, och har åtta vackra lyktstolpar och räcken i gjutjärn.

Sitt nuvarande utseende fick bron på 1860-talet. Tidigare förekom biltrafik på bron, men sedan 1960 är den enbart avsedd för gående.
Det nuvarande namnet Tyska bron fastställdes 1883, och kommer av närheten till Tyska kyrkan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborgs kanaler och broar berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 978-91-7029-630-7