(14) KämpebronKämpebron är en av Göteborgs äldsta och mest kända broar.
Den binder samman Västra Hamngatan med Smedjegatan. Den bro vi ser i dag är den tredje i ordningen. Den första var i trä och byggdes redan på 1620-talet.
Bron var i varje hörna prydd med stora träfigurer föreställande kämpar som Starkrodder, Arngrim, Vittolf och Halfdan. I ena handen höll de ett slags spjut, kallad bardisan och i den andra en oval sköld, där två av sköldarna hade rikets vapen och de andra två stadsvapnet. Figurerna var tillverkade av en tysk bildhuggare vid namn Hans Swandt. Vid tillfället målades bron också röd – varför den även under lång tid kallades Röda Bron.

Figurerna blev av tidens tand och vädret hårt slitna och fick så småningom ersättas med nya. Av dessa finns idag bara en arm bevarad, som man kan se i Kronhuset.

Det finns en räkning bevarad från när mäster Nils Läsers år 1685 genomförde omfattande renovering. Kämparna fick då enligt räkningen: 2 nya armar á 2 riksdaler, 3 nya ben á 2 riksdaler, Näsorna af nyo - 1 riksdaler, 3 händer tillskötta och 2 armar oppfogat och tillslagna och hålen igenfräsats för spikarna samt 3 händer förbättrade med skärning – som det står att läsa.

I början av 1700-talet ersattes träbron med en bro i sten och med räcken i järn.

Efter drygt 100 år byggdes bron om något och försågs med klaffar som kunde öppna för båtar. Och i november 1925 invigdes den nuvarande bron, med ornament i räckena som påminner om brons namn, utförda av konstnären Arvid Fuhre.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborgs kanaler och broar berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 978-91-7029-630-7