(13) Lasse i gatan
Lilla torget 6På platsen där huset med adress Lilla Torget 6 ligger, låg för länge sedan ett trähus i två våningar som 1711 köptes av kaparkaptenen Lars Gathenhielm – som är mer känd under namnet Lasse I Gatan.
Han flyttade hit från Onsala samma år – då han fortfarande hette Gathe i efternamn – strax innan han gifte sig med sin blivande hustru Ingela.
En av många historier som går om Lasse i gatan är den om när han friade till granndottern Ingela. Enligt historien var hennes far emot giftemålet och sade att de fick gifta sig först när det fanns två kyrktorn i Onsala kyrka. Lars Gathenhielm lär senare ha bekostat ett andra torn i kyrkan.

När Lars Gathe flyttade in här hade han tillsammans med sin bror Christen precis startade kaperiverksamhet på västkusten. Deras kaparflotta växte snabbt och gav mycket goda inkomster. Han och brodern ägde eller disponerade 48 av de totalt 156 kaparfartyg som opererade på västkusten mellan 1710 och 1720.

Sommaren 1715 erhöll Lars Gathe burskap och blev borgare i Göteborg. Han var också det året den 14:e rikaste borgaren i Göteborg. I december samma år adlades han tillsammans med sin bror som tack för sina insatser för landet, och tog sig namnet Gathenhielm. De båda fick senare också den militära titeln kommendör.

Lars Gathenhielm fick dock inte njuta speciellt länge av sina framgångar. I april 1718 dog han i lungsot, endast 28 år gammal. Han begravdes i en magnifik marmorsarkofag i det gravkor han låtit inrätta åt sig och sin familj i Onsala kyrka, där han ännu vilar tillsammans med sin älskade Ingela.

Det finns ett hus som heter Gathenhielmska huset på Stigbergstorget, men där bodde Lars Gathenhielm aldrig. Det huset byggdes först 20 år efter hans död.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Lasse i Gatan”. Lars Ericson Folke. 2006. ISBN 91-85377-62-7
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1