(11) Landshövdingeresidenset
Södra Hamngatan 1Landshövdingeresidenset i Göteborg går under flera namn. Det kallas även Torstensonska palatset, Kungshuset, eller vanligtvis bara Residenset.
Huset byggdes i mitten av 1600-talet, och är Göteborgs äldsta privatbyggda bostadshus.

Huset byggdes för greve Lennart Torstenson, då han blev generalguvernör över Västergötland, Dal, Värmland och Halland. I instruktionerna stod det att hans residens skulle finnas i Göteborg. Torstensson ägde även bland annat en ståtlig fastighet vid Gustaf Adolfs Torg i Stockholm, det hus som senare fick namnet Arvprinsens palats och där nu Utrikesdepartementet huserar.

Portalen till Residenset höggs i gotländsk sandsten i Stockholm och kröntes med Lennart Torstenssons grevliga vapen och med hans fru Beata de la Gardies adliga. Dessa är nu ersatta med kopior. Greve Lennart Torstensson fick dock aldrig själv bo i huset, då han dog innan byggnaden stod färdig.
Så småningom uppläts huset av Lennart Torstensons änka till kung Karl X Gustaf.

Bevarat från byggtiden är den restaurerade Lilla Audienssalen med takmålningar som visar motiv från den antika gudavärlden. Den välvda källaren och entréhallen är också från byggtiden.

Efter tåget över Stora Bält och segern över Danskarna kallades riksdagen hit, och i mars 1658 hölls i Torstensonska palatsets stora sal ett så kallat utskottsmöte med adeln och representanter från landets största städer. Det var också här kungen dog natten mellan den 12 och 13 februari 1660. Andra kungar som tidvis bott i huset är Karl XI, Karl XII och Gustav III.

År 1700 flyttade länsstyret hit från Bohus Fästning vid Kungälv, och huset har sedan dess varit bostad för landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, och numera Västra Götalands län.

Men huset var ursprungligen lägre. Man byggde på en våning i mitten av 1800-talet.

När man på 1960-talet bland annat renoverades audienssalen i bottenvåningen upptäckte man ett övermålat trätak med målningar från 1600-talet, troligen från den tid då Torstensson lät bygga huset.
Audienssalen är troligen det äldsta bevarade rummet i Göteborg, och används fortfarande för audienser.

Landshövdingeresidenset i Göteborg blev statligt byggnadsminne 1935.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Residenset i Göteborg”. Anders Franck. ISBN 91-85488-55-0