(10) Gamla tullen
Norra Hamngatan 4När huset med adress Norra Hamngatan 4 byggdes i början av 1880-talet, i en stil som kallas kontinental nyrenässans, ritat av arkitekt Adrian Crispin Peterson, var det den högsta byggnaden i omgivningen.
I de två nedersta våningarna hade ägaren, handelsmannen Max Malm kontor. I de två översta bodde han med familjen.
På den tiden fanns här bland annat salong, kabinett, herrum och biljardrum. In mot gården låg barnkammare och tjänstefolkets rum.
Efter att familjen Malm flyttat 1893 ägdes fastigheten av olika personer. 1900-1920 var det hyreshus med 50 hyresgäster. Sedan blev det kontor vilket det fortfarande är.

Men platsen har även i tidigare historia. Första gången ett hus på denna plats omnämns är 1720. Då bodde här kommendeur Christen Gathenhielm, bror till Lars, som bodde tvärs över kanalen i ett hus vid Lilla torget.
Huset på Norra Hamngatan var då ett trähus i tre våningar. Senare ägdes huset av kommerserådet Niklas Björnberg, som bland annat var direktör vid Ostindiska kompaniet, men som tjänade sin stora förmögenhet på brännvinsbränneri. Detta gjorde honom mäkta impopulär bland folket. Nödåret 1799 blev det upplopp i staden – det så kallade "Björnbergska upploppet" den 17 november, när borgarna ville ha säden till bröd i stället för brännvin.
Det berättas att massorna dels ramponerade bryggeriet och förstörde mängder av brännvinsfat, dels ramponerades Björnbergska huset vid Norra Hamngatan. Men det var som sagt inte det huset som står här i dag. Det byggdes ju nästan ett sekel senare.

En grundlig restaurering av huset skedde på 1980-talet. Man bytte då ut delar av den rika utsmyckningen på fasaden, samtidigt som den också fick ny färgsättning.
Fasaden får inte ändras, säger länsstyrelsen och framhåller att huset har stort kulturhistoriskt värde och stor betydelse för miljön kring Stora Hamnkanalen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3