(9) Thamska huset
Norra Hamngatan 6Huset med adress Norra Hamngatan 6 kallas Thamska huset, är ritat av fortifikationsofficeren Johan Adam Blessingh, och uppfördes som en tvåvånings byggnad 1732 för köpmannen Volrat Tham, som var direktör i Ostindiska Kompaniet. Fastigheten var då den uppfördes bland de arkitektoniskt mest påkostade i Göteborg.

Senare kom huset att ägas av Niclas Sahlgren, också han direktör i Ostindiska Kompaniet, och av kommerserådet K. Arvidsson, som var storköpman i järn- och träbranschen.
I början av 1800-talet övertogs fastigheten av grosshandlare A. H. Evers som lät bygga på en våning. År 1850 köptes den av Wilhelm Röhss d.ä., och byggnaden mot Norra Hamngatan användes som bostad, lager och kontor för familjen och firman.
I början av 1900-talet genomfördes en stor ombyggnad, och ytterligare en våning tillkom mot Norra Hamngatan, samtidigt som hela huset gjordes om till kontor.

De båda så kallade hermer, figurerna som kantar entrén är av okänt ursprung.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3