(8) Ostindiska huset
Norra Hamngatan 12Ostindiska huset, som i dag innehåller delar av Göteborgs museum, byggdes i mitten av 1700-talet som huvudkontor och lager samt auktionslokal för Ostindiska Kompaniet. De flesta skeppen reste på Kanton i Kina, men några skepp gick även till Bombay och Surat i Indien.
Men stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlbergs förslag till byggnad underkändes, i vart fall utvändigt, och överintendenten och arkitekten Carl Hårleman grep in och ritade om huset. Carlbergs förslag hade tydliga likheter med det kungliga slottet vid Stockholms ström och detta accepterades inte. Så det blev Hårlemans utsida och Carlbergs insida.

Byggnaden ligger vid vad som under 200 år var Göteborgs egentliga hamn – Stora Hamnkanalen, även om de stora segelfartygen inte kunde segla in har. De lade istället till ute vid Klippan, där Sjömagasinet ligger idag, och sedan transporterade lasten in hit med mindre båtar.

I slutet av 1700-talet var Ostindiska Kompaniets storhetstid över. I början av 1800-talet såldes byggnaden på offentlig auktion, och så småningom blev Göteborgs stad ägare till Ostindiska Huset. En del av byggnaden var under en tid spannmålsmagasin, och här var även en kort tid, i några av rummen gymnasieskola. Kungliga Telegrafstationen har haft lokaler i huset liksom Göteborgs Musei Rit och Målarskola.

Ostindiska Huset huserar i dag Historiska, Arkeologiska och Etnologiska museerna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Beng A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1