(5) Flaggstängerna
Gustaf Adolfs torgTitta gärna lite närmare på nedre delen av de två flaggstängerna mot Östra Storgatan.
Där finns avbildat händelser ur Göteborgs historia. Den tre meter höga nedre delen av flaggstängerna är skapade efter en idé av konstprofessorn Axel Romdahl och formgavs av konstnären Bror Chronander.

Flaggstängerna kom på plats lagom till jubileumsfestligheterna i Göteborg 1923. Men de första tre flaggstängerna var provisoriska, och vid invigningen i samband med kungens besök blåste det så mycket att fundamenten flög i väg, och flaggstängerna böjde sig.
Först 1932 kom de 23 meter höga stänger som nu finns på torget på plats, och för säkerhets skull är dessa pålade tio meter ner och med gjuten betonggrund.

En liten fadäs inträffade i samband med invigningen av de nuvarande flaggstängerna. Man hade beslutat att från Göteborgs högsta flaggstänger skulle också Göteborgs största flaggor vaja. Flaggorna som var tillverkade av Flaggfabriken National i Göteborg hade måtten 14,4 gånger 10 meter.
Kanske inte så smart. Strax innan invigningen insåg man att flaggorna var på tok för stora, så man fick brått att sy nya, något mindre flaggor. Men trots att storleken var mer normal på själva invigningsdagen blev det ändå problem med flaggorna. Bland annat blåste det hårt på eftermiddagen när flaggorna skulle tas ner, och den brandman som skulle ta emot lättade, följde med flaggan och höll på att hamna i hamnkanalen som då gick där Östra Hamngatan ligger i dag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar mer”. Bengt A Öhnander 1990. ISBN 91-7029-059-8
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna.” ISBN 91-89088-12-3