(3) Stadshuset
Gustav Adolfs torg 4Där Stadshuset i dag ligger låg förmodligen det första provisoriska rådhuset på 1620- och 30-talet. I början av 1700-talet uppfördes på samma plats vakt och arrestlokaler, som bland annat gick under namnen Gisselkammaren och Tjuvakistan. Här satt fångar som hade blivit dömda till långa straff på bröd och vatten. När detta hus brann ner i en stor brand i mitten av 1700-talet byggdes här i stället Högvakts och Stadshuset.
När även denna byggnad eldhärjats i slutet av 1750-talet uppfördes den nuvarande byggnaden i sten.
Byggnaden som huserade stadsvakten, brandvakt samt magasin ritades förmodligen av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg.
Husets nuvarande utseende i Empirestil är dock från en ombyggnad som skedde på 1820-talet, under ledning av den dåvarande stadsarkitekten Jonas Hagberg.

I bottenvåningen höll Officerare, underofficerare och soldater till.
I den välvda västra delen av bottenvåningen låg Stora Brand Huset - alltså en brandstation. Dessa lokaler övertog och användes sedan som garage av polisen på 1930-talet.
En trappa upp fanns på 1800-talet rum för bland annat brandvaktmästare och fångvaktmästare. Den övre våningen i gårdsflygeln var fängelse.
Efter att verksamheterna flyttat ut i slutet av 1800-talet övertogs lokalerna av Hälsovårdsnämnden.
Senare flyttade även Stadskansliet in i byggnaden.

Göteborgarna kallade länge byggnaden för "Korvkitteln". Detta eftersom soldaterna gick under smeknamnet "korvar" och brandvakterna kallades "paltar".

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
webb: higab.se
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3