(2) Rådhuset
Gustav Adolfs torg 1-2Rådhuset från 1672 är ritat av Nicodemus Tessin den äldre, som även bland annat ritat Drottningholms Slott och domkyrkan i Kalmar.

Redan när staden grundades byggdes här ett rådhus, eller snarare flyttades hit. Man plockade ner det gamla rådhuset i Nya Lödöse, som var en enkel träbyggnad, och ställde upp den på det sydöstra hörnet av torget, som då gick under namnet Stora Torget. Efter bara några år byggde man ett nytt större rådhus, men även det i trä.
Efter en stor brand i maj 1669, då rådhuset förstördes helt, planerade man direkt att bygga ett nytt Rådhus. Byggnaden ansågs vid invigningen vara det vackraste i hela staden.

Tessins rådhus byggdes om rejält i början av 1800-talet. Bland annat byggde man in det gamla huset i ett skal av tegel, så att murarna skulle kunna bära en tredje våning. Fasaden mot torget fick dessutom ett mäktigt mittparti med breda entrétrappor.

Trots att en tredje våning tillkommit ansågs huset efter vart för litet, och 1912 utlystes en arkitekttävling. Det vinnande bidraget ritades av professorn och arkitekten Gunnar Asplund – men först efter många diskussioner och stor tveksamhet invigdes den moderna tillbyggnaden hösten 1936. Kritiken var nämligen stark mot den moderna funiksstilen som många Göteborgare inte tycket passade på det gamla anrika torget. De vande sig dock efter vart.

Den reliefserie som pryder väggen på tillbyggnaden är skapad av Eric Gates och kallas De Fyra Vindarna.

Rådhuset var tidigare tillhåll för Göteborgs stadsstyrelse, men idag finns här delar av Göteborgs tingsrätt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3