Stacks Image 78979

29 - KastelletKällor:
Webb: Byggnadsstyrelsens bebyggelseregister.
Pdf: Statens Fastighetsverk. Kulturvärden 1995:1.
Pdf: ”Dent senare 1900-talets svenska befästningskonst”. Thomas Roth.


Gps: 59.3227,18.0902