Stacks Image 78979

8 - Gamla Sjökrigsskolan
Holmamiralens väg 10Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”Halva kungariket är ditt”. Statens Fastighetsverk. 2008. ISBN 978-91-88238-88-7


Gps: 59.3243,18.0842