Stacks Image 53550

Introduktion till Blasieholmen
1
Grand Hotel
2
Bolinderska huset (Södra Blasieholmshamnen 6)
3
Burmanska huset (Södra Blasieholmshamnen 4)
4
Nationalmuseum (Södra Blasieholmshamnen 2)
5
Tullhuset (Nybrokajen 1)
6
Hellstrandska huset (Hovslagargatan 5)
7
Drottning Viktorias Örlogshem (Teatergatan 3)
8
Strand Hotel (Nybrokajen 9)
9
Utrikesministerhotellet (Blasieholmstorg 8)
10
Bååtska palatset (Blasieholmsgatan 6)
11
Fersenska palatset (Södra Blasieholmshamnen 2)
12
Sällskapet (Arsenalsgatan 7)