(63) Skalden Lasse Lucidor (Kindstugatan 14)Skalden Lasse Lucidor begravdes visserligen på Maria Magdalena kyrkogård på Söder, men det var här i Gamla Stan han föddes, och det var här han dog!
Den Svenska Visans Fader, som han kallas hette egentligen Lars Johansson, med blev känd under namnet Lucidor Den Olycklige.

Här på Kindsugatan 14 låg en gång krogen Fimmelstång där Lasse Lucidor dödades i en duell den 12 augusti 1674. Han kom i gräl med löjtnanten Arvid Kristian Storm. Denne greps efter mordet, men lyckades fly ur fängelset, och ta sig till Norge, där han blev framgångsrik. Han blev med tiden generalmajor och stamfader till den förnäma norska ätten Wedel. En av hans ättlingar var konstnären Edward Munch, som brukade omtala Arvid Storm som Min Stamfader Mördaren.

Lasse Lucidor som bara blev 36 år gammal, begravdes i en omärkt fattiggrav i norra delen av Maria Magdalena kyrkogård. Den delen av kyrkogården schaktades bort när Hornsgatan breddades i början av 1900-talet. Troligen hamnade Lucidors kvarlevor som fyllning i Tantolunden.

Trehundra år efter Lasse Lucidors död restens en minnessten över honom på kyrkogården, bekostad av Stockholms-Tidningens journalister, och passande nog mitt emot Evert Taubes gravsten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Litteraturbanken.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Där skalden Lucidor dräptes”. Gunnar Bolin. 1943.