(60) Flemingska palatsetByggnaden uppfördes i mitten av 1600-talet för riksrådet Erik Fleming, troligen efter ritningar av arkitekten Jean de la Vallée.

Erik Fleming satt som Riksråd i förmyndarregeringen för Kung Karl XI. Och han var en av de drivande bakom reduktionsarbetet som innebar att stora delar av adelns tillgångar drogs in till kronan.

Huset byggdes om 1783 samt 1863, och vid den senare ombyggnaden, som utfördes för grosshandlaren Frans Theodor Berlings räkning, fick fönsteromfattningarna sin nuvarande utformning.

Grannhuset med adress Skeppsbron 2 uppfördes mellan 1868 och 1870 för Kungl. Telegrafverket, Och när man senare köpte Flemingska palatset byggdes husen ihop.
I slutet av 1950-talet byggdes de båda husen om och renoverades.

Palatset är byggnadsminne sedan 1992.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa: Bok: ”Stockholm - gata upp, gata ner”. Sven-Olof Carlsson. ISBN 91-630-0500-X