(59) Tyska kyrkanDen byggnad som i dag är Tyska kyrkan var ursprungligen, under Hansans storhetstid, ett gilleshus för tyska köpmän, som på 1500-talet byggdes om till kyrka.
Sitt nuvarande utseendet fick den på 1600-talet då Jacob Kristler från Strasbourg lät bygga ut kyrkan.

Tyska Kyrkan, eller Sankt Gertruds Kyrka som den egentligen heter, var förr centrum för den del av Gamla Stan där det tyska inflytandet var som störst. Många namn på platser i närheten minner om detta. Här finner vi Tyska Skolgränd, Tyska Brunnsplan, Tyska Brinken och Tyska Stallplan.

Över grinden som leder in till kyrkan och dess gård står i förgylld text, på tyska, "Fürchtet Gott und Ehret den König" vilket betyder "Frukta Gud, Vörda Konungen".

Tyska Kyrkans södra ingång, den så kallade Sydportalen, räknas som ett av Gamla Stans konstverk och är gjort av konstnären Joest Henne.

Efter en brand 1878 förstördes tornet och ett nytt på 96 meter byggdes upp. Arkitekt var berlinaren Julius Carl Raschdorff.
Detta torn är med sina 96 meter den högsta punkten i Gamla stan.
I tornet hänger fyra klockor. Storklockan har en vikt på cirka 5,5 ton och är därmed den näst största av Sveriges alla kyrkklockor. Diametern 2,08 meter.
Kyrkan har även ett klockspel med 37 klockor, som ringer 4 gånger per dag, och som i princip varit i gång ända sedan 1666.

Interiörens påkostade barockinredning hyser bland annat en så kallad kungaläktare, ritad av Nicodemus Tessin den äldre, som var medlem i församlingen.

På den norra och västra väggen hänger så kallade epitafier, minnesskjöldar som är skapade i mitten av 1600-talet av Markus Hebel.
De sammanlagt 119 bibliska läktarmålningarna, en av de största bildsviterna i sitt slag i Europa, är skapade 1659 - 1660 av de tyska konstnärerna Carl Thor Högh och Johann Georg Philip.

Orgeln på läktaren som invigdes 2004, är en rekonstruktion av den barockorgel som byggdes i början av 1600-talet till Tyska kyrkan. När man rekonstruerade orgeln utgick man från orgeln som den såg ut i mitten av 1680-talet. Arbetet är utfört av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad, Västerbotten som kunde studera originalorgeln på ganska nära håll. Delar av orgeln står nämligen sedan 1780 i Övertorneå kyrka och är fortfarande i full funktion. Ryggpositivet hamnade i Hietaniemi kapell i Tornedalen.
Fasaden med sina många skulpturer skapades av bildhuggaren Mårten Redtmer, som bara några så år senare fick i uppdrag att pryda skeppet Vasa.
Tyska kyrkans andra orgel som står på västra läktaren är från 1973.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tyska Sankta Gertruds kyrka - beskrivning”. Elisabet Jermsten 2005.
Pdf: ”Kyrkor som brunnit i Stockholm”. Monica Eriksson.
Bok: ”Guds hus i Gamla Stan”. Gamla Stan - stad i förvandling”. Samfundet St Eriks årsbok 2015. ISBN 978-91-75453-19-4
Bok: ”Kyrkornas hemligheter - Stockholm”. ISBN 978-91-7329-132-3