(58) Ehrenstralska huset
Svartmannagatan 20Huset med adress Svartmangatan 20 byggdes 1666 av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl.
Han var svensk hovmålare på 1600-talet, och har bland annat gjort gjort är plafonden i Riddarhuset där han framställde Moder Svea omgiven av dygderna.
Även på slotten Gripsholm och Drottningholm finns plafonder gjorda av honom.
I Storkyrkan återfinner vi jättemålningarna Den yttersta domen och Korsfästelsen.

I mitten av 1700-talet öppnade Peter Hinrich Fuhrman en vinstuga här som bland annat flitigt gästas av Carl Michael Bellman, Tobias Sergel och Erik Palmstedt.
Fuhrman var för övrigt släkt med Bellman. Han var styvfar till Engela Friedlein, mor till Bellmans hustru, Lovisa Grönlund.

Under andra halvan av 1700-talet tog Tyska Kyrkan över huset, och idag är huset en del av Storkyrkoskolan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1