(56) Räntmästarhuset
Skeppsbron 48Det sista huset i Skeppsbroraden är Räntmästarhuset, som förmodligen skapades på 1660-talet av Nicodemus Tessin den äldre. Byggnaden har dock byggts om ett flertal gånger.

1701 fördes ett antal Ryska krigsfångar från det Stora Nordiska kriget till Stockholm. Den finaste fången av alla, Prins Alexander Bagrationi fick bo här i Räntmästarhuset. Och här bodde han sedan i 10 år, till 1711 då han utväxlades mot Greve Carl Piper som satt i Rysk fångenskap.

Mest känt är nog ändå huset för att Carl von Linné öppnade läkarpraktik här 1739. Linné var kvar i tre år - till 1742 då han blev Professor i Uppsala. Under sin tid som läkare i Gamla Stan hade han merparten av de ledande personerna i staden som sina kunder.

Byggnaden har fått sitt namn efter byggherren Börje Cronberg., som var hovkassör och 1653 utnämndes till räntmästare, alltså förvaltare av offentlig kassa.
Året efter blev han adlad, innan dess hette han Börje Brunæus. Cronberg blev med tiden en förmögen man.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4