(55) Skeppsbron 44Huset med adress Skeppsbron 44 byggdes i början av 1900-talet av direktör Carl Smith efter ritningar av arkitekt Fredrik Dahlberg, och ersatte en äldre fastighet känd som Levertinska huset.

I bottenvåningen finns vad som uppges vara en av Stockholms äldsta restauranger, grundat redan 1421, Zum Franziskaner som har funnits på platsen sedan 1840-talet och även hade sina lokaler i det tidigare huset på platsen.
Namnet Zum Franziskaner härrör från den tyska Franciskanorden, och restaurangens logotyp visar en Franziskanermunk med en ölsejdel.

Huset trapphus innehåller kulturhistoriskt värdefulla fönster- och väggmålningar av Georg Pauli. Sannolikt använde konstnären sina egna söner och deras kamrater som modeller i motivet som bland annat föreställer solande ungdomar på en skärgårdsklippa.

Ett stycke ovanför porten ser vi en ovanlig husdekoration, ett manshuvud med vad som sägs vara ett kvinnosköte. Enligt legenden var det en man som bodde i huset som lät skulptera kvinnoskötet eftersom hustrun varit otrogen. Ansiktet är förvridet av förtvivlan och vrede. Den har även ihåligheter som gör att den fäller tårar under regn. Vem som gjort konstverket och när det är utfört är okänt.

Skeppsbron 44 har getts en blå klassificering av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att fastighetens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen. Kulturminneslagen är den starkaste lag som finns i Sverige för skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4