(54) Norra och Södra Bancohusen
Skeppsbron 42Byggnaden som kallas Norra Bancohuset uppfördes 1772 efter ritningar av arkitekt Carl Johan Cronstedt, som anpassade sig efter det Södra Bancohuset, ritat av Tessin den äldre.
Större delen av den nuvarande tomten köptes från grosshandlaren Simon Bernard Hebbe, och här fanns på 1500-talet krogen Källaren Tre Kronor.

Huset har byggts till i antal omgångar, främst under början av 1800-talet efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell den yngre, som även bland annat ritat Haga slott.

Från början inrymde huset Riksbankens expedition på den övre våningen. I huset fanns det också lagerlokaler för värdepapper och även ett sedeltryckeri under många år.

Huset är med en gång förbunden med det så kallade Södra Bancohuset. Gången som bland annat användes för att frakta sedlar mellan bankens kontor och sedelmagasinet, fick i folkmun namnet Suckarnas bro.

Idag är Norra Bancohuset huvudkontor för Statens Fastighetsverk.

Det Södra Bancohuset kallas också för Gamla Riksbanken och byggdes åren 1675-1680 med framsidan mot nuvarande Järntorget, med Nicodemus Tessin den äldre som arkitekt.
Huset byggdes från början med avsikten att fungera som bank och Riksbank, och var ett av de första i norra Europa.

Huset byggdes till på 1730-talet då Riksbanken köpte tomten fram till Skeppsbron.

Carl Michael Bellman var under fem år anställd av Riksbanken, dock utan lön, men det var en tjänst som gav en social status som han utnyttjade. Anställningen hade han innan han sökte sin lycka som skald. Bellman slog igenom tio år efter att han slutat på Riksbanken, år 1772 med sången ”Gustafs skål”, en sång som hyllade kungen och som Gustav III blev förtjust i.

Samma år som Bellman slog igenom uppfördes det Norra Bankohuset och tog över som Riksbankens expeditionslokaler.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Halva kungariket är ditt”. Statens Fastighetsverk. 2008. ISBN 978-91-88238-88-7
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1