(53) Tullhuset
Skeppsbron 38Tullhuset på Skeppsbron är ritad av Erik Palmstedt på uppdrag av kung Gustav III, och uppfört på 1780-talet. Byggnaden ersatte då ett tidigare tullhus på samma plats.
Ovanför porten står ”Gustaf III´s sextonde regeringsår” - och med romerska siffror - ”1788”

Huset avviker från större delen av den övriga bebyggelsen utmed Skeppsbronkajen. Där de flesta hus visar på makt och rikedom är Tullhuset strikt funktionellt. På den första våningen där fönstren är höga fanns det packrum och det var där som tullbehandling av god skedde. På den andra våningen, med mindre fönster fanns kontor. Och den tredje våningen, med åter har lite större fönster, var inredd med bostäder samt direktörsvåningen.

Tullen höll till här fram till år 2000 då man flyttade till andra lokaler på Kungsholmen. Det gamla tullhuset renoverades sedan, och är numera byggnadsminne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4