(52) Schönska huset
Skeppsbron 28Schönska huset har fått sitt namn efter brukspatronen Johan Martin Schön som ägde huset på 1760-talet. Från början var detta två hus som byggdes på 1600-talet, det norra liknade huset på Stortorget nr 20.

Husen kallas för de Mölmanska husen på 1760-talet och var enligt uppgifter mycket bristfälliga vilket gjorde att ägaren, Johan Martin Schön, genomförde en större ombyggnad. De båda husen slogs ihop till ett, gavelhusen ersattes med en ny stor byggnad i tre och en halv våning och hela åtta fönster bred.

År 1801 fortsatte hans son, som också hette Johan Martin Schön, med ombyggnaderna och nu fick gavlarna mot gränderna påbyggnader och inredningen moderniserades rejält. År 1866 genomfördes ytterligare en modernisering och denna gång fick fasaden mot skeppsbron sitt nuvarande utseende.

Idag används huset som kontor samt för ungdomsrörelsen KFUK-KFUM.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4