(51) Dångerska huset
Skeppsbron 24Redan i början av 1630-talet började man bygga huset som kom att bli det första som byggdes i den nya Skeppsbroraden.
Huset är ritat i renässansstil och hade gavlarna mot gränderna och långsidan mot Skeppsbron. På framsidan fanns dock ett gavelröse vilket gör att många tror att det fanns en trappgavel ut mot Skeppsbron vilket inte var fallet.

Huset ägdes vid denna tiden av den kunglige sekreterare Dångert som givit huset dess namn

På 1700-talet byggdes huset om med bl.a en tillbyggnad av en halvvåning samt att det gamla sadeltaket ersattes med det sätteritak som finns än idag. På 1860-talet gjordes ytterligare en modernisering av fasaden vilket gjorde att den förlorade sitt tidigare renässansutseende.

Huset används idag som kontor med en butikyta i bottenvåningen och är kulturminnesskyddat.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4