(50) Sutthofska palatset
Skeppsbron 18Sutthoffska palatset med adress Skeppsbron 16 är med sin knappt tio meter breda gatufasad den smalaset byggnaden på Skeppsbron.

Namnet kommer efter Joachim Sutthoff som var köpman på 1750-talet. Huset byggdes dock redan på mitten av 1600-talet men såg då inte ut som idag. tomten där det nuvarande huset står på uppdelat på 3. Den innersta (närmast Österlånggatan) ägdes av Jacob Stigler, den mellersta av handelsmannen Brockhusen och den vid skeppsbron av kammarherren Hans Törnerm. husmurarna till det fyra våningar höga huset står fortfarande kvar. Dock har fasaden genomgått en kraftig förändring under 1800-talet.

Joachim Sutthoff stora insatts som husägare bestod i att han slog samman de tre husen till ett.

Över entrén finns en skulptur som föreställer två så kallade putti som håller ett älder handelsfartyg ovanför huvudena samt vindruvsklasar liggande mellan sig. Tecken på att någon av de tidigare ägarna sysslat med sjöhandel med bland annat vinimport.

Idag används huset som kontor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4