(49) First Hotel Reisen
Skeppsbron 12-14First Hotel Resien har fått sitt namn efter Holländaren Fredrik Reisen, som i mitten av 1700-talet drev flera kaffehus i Stockholm. Ett av dessa låg i kvarteret där hotellet ligger idag.

Men redan i slutet av 1600-talet byggdes de kryssvalv som finns i hotellets spa-avdelning i källaren. En del utgör den gamla stadsmuren. De som bar teglet var oftast kvinnor, och en av dessa har satt sitt fotavtryck i en sten som sitter på väggen i ett av valven.

Byggnaden där First Hotel Reisen ligger i dag uppfördes i mitten av 1700-talet och är egentligen två hopbyggda hus. Skeppsbron 12 och 14 var på slutet av 1700-talet packhus. Alltså en förvaringslokal för god som lossades och lastades på de olika skeppen som lade till vid kajen utanför.

1819 startade Hotel Reisen, som från början bestod av dessa två packhus som byggdes ihop någon gång i början av 1900-talet. SARA-bolaget övertog hotellet efter exakt 100 år, 1919 och under en kort tid i början av 1990-talet var hotellet ett Reso-hotell. År 1993 köptes hotellet av First Hotels.
Hotellet består i dag av fem sammanbyggda hus med sju våningar och 144 rum.

År 1930 fick fasaden sitt nuvarande utseende ritad av arkitekt Curt Björklund. På fasaden kan vi se små skulpturer skapade av skulptören Gustav Sandberg. Skulpturerna föreställer bland annat en kogg, alltså en gammal fraktskuta, en fisk med ankare och Skeppsbroraden.

På 1960-talet, när hotellet byggdes ut längs gränderna, monterades utvändiga fönsterluckor försedda med speglar som reflekterade ljuset utifrån och i syfte att

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: First Hotel Reisen.
Bok: ”Stockholm - gata upp, gata ner”. Sven-Olof Carlsson. ISBN 91-630-0500-X