(48) Sjöfartshuset
Skeppsbron 10Det som idag är känt som Sjöfartshuset hette tidigare Scharpska huset efter släkten Scharp som ägde huset under nästan hela 1800-talet. Sitt nuvarande namn fick huset 1958 när fyra sjöfartsorganisationer tog över det nedgångna huset genom ett gemensamt bolag.

Huset började dock byggas redan 1667 av den kunglige myntmästaren Isaac Kock, i samband med att han adlades och tog sig namnet Cronström. Redan 1675 köptes huset av riksrådet och generalamiralen Lorentz Creutz - som bara han att äga huset ett år - innan han, på grund av egen inkompetens stupade vid slaget vid Ölands södra udde. Han förde befäl över regalskeppet Kronan som genom hans eget misstag sprängdes i luften.

Därefter ägdes huset av bland andra Gustav Palmfelt, grosshandlaren Stephan Kniper och möbelhandlaren Carl Adolph Grevesmuhl. Under den senares tid inreddes huset i sengustaviansk sil av Louis Masreliez, som då samtidigt jobbade med Stockholm Slott för Gustav III´s räkning. Eventuellt ska Masreliez själv under en period ha ägt huset.

Det bolag som 1958 tog över huset hette Endräkten, och bestod av fyra sjöfartsorganisationer; Sjökaptensociteten, Neptuniorden, Ångbåtsbefälhavareföreningen och Sjömannaföreningen.
I samband med övertagandet genomgick huset en genomgripande renovering.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4