(47) Skeppsbron 8Skeppsbron 8 är en kulturhistoriskt värdefull före detta bankfastighet, ritad av arkitekt Erik Josephson, som hade specialiserat sig på att rita just bankbyggnader, men han har också bland annat ritat Grand Hotel i Saltsjöbaden och Djurgårdsbron.

Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet som huvudkontor för Mälareprovinsernas Enskilda Bank. Byggnaden inrymmer idag kontor samt Angolas ambassad i Stockholm.

Fasaden är utförd i röd Orsa-sandsten och är utformad som ett nederländskt gavelhus i barock med en högt uppstickande gavel.
I portalöverstycket avbildas Jonas Alströmers huvud i allvarlig min och med Mercurius bevingade hatt på huvudet. I den romerska mytologin var Mercurius skyddspatron för handel och köpmän. I huset finns gipsavgjutningar på de portaler som fanns här på tidigare byggnader.

På platsen fanns fram till 1901 ett lägre hus med samma utseende som den bevarade grannbyggnaden till höger, det Wittmarckska huset. Det var ett handelshus som ägdes på 1600-talets slut av köpmannen Erik Kadou och kallades Kadous hus.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Stockholmskälla.se
Bok: ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” Henrik O Andersson, Fredric Bedoire. ISBN 91-518-1125-1
Bok: ” Huvudstad i omvandling - Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. ” Thomas Hall. ISBN 91-522-1810-4