(46) Ridderstolpska huset
Skeppsbron 2Det anses ha varit Gustav II Adolf som var upphovsman till Skeppsbron. Han gav 1625 sitt tillstånd att riva stadsmuren som då fortfarande var Stadsholmens befästning mot öst.
Den nya gatan ersatte stadens äldsta “skeppsbro” som var Koggabron, som låg cirka 100 meter längre inåt staden.
Strandlinjen gick då längre in och pålar från denna bro återfanns på 1950-talet vid schaktningsarbeten.

Bebyggelsen kom att vända sig mot vattnet med en rad höga och smala hus på långsmala tomter. Den var ”till nytta och prydnad” och landets första och främsta skyltfönster utåt, väl synligt för alla besökare som anlöpte Stockholm med fartyg.

Skeppsbron förblev Stockholms viktigaste hamn under 1700-talet, och i slutet av det föregående århundradet hade de båda slottsarkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och den yngre varit med om att rita många av huset utmed Skeppsbron.

De 24 ståtliga byggnader som täcker 19 kvarter längs Skeppsbron följer den senmedeltida stadsmuren. De som bodde och hade sina företag här var oftast förmögna handelsmän som gick under namnet Skeppsbroadeln.

Byggnaden med adress Skeppsbron 2, kallas Det Ridderstolpska huset, och uppfördes i slutet av 1860-talet för Kungl. Telegrafverket, som sedan blev Televerket. Här hade Telegrafstyrelsen sitt säte och här låg också mycket passande Stockholms telegrafstation.

År 1891 övertog Telegrafverkets pensionsanstalt Flemingska palatset som ligger precis bakom upp mot Slottsbacken, eftersom man och i och med att teletrafiken växte behövdes mer lokaler. Alltså byggde man ihop de båda husen.

I slutet av 1950-talet byggdes de båda husen om och renoverades med Ivar Tengbom som arkitekt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Guds hus i Gamla Stan”. Gamla Stan - stad i förvandling”. Samfundet St Eriks årsbok 2015. ISBN 978-91-75453-19-4