(45) StrömparterrenEfter att Norrbro var färdigt 1810 användes platsen här som upplag för fiskeredskap. Men detta gjorde att att platsen såg stökig och ovårdad ut - inte minst från slottet men även från Norrbro som var den tidens innegata, och 1821 beslutades att fiskeverken skulle tas bort från platsen, och 10 år senare gjordes platsen iordning, en trädgård anlades och popplar planterades.
Strömparterren var när den invigdes 1831 stadens första kommunala park. I augusti året efter öppnade hovkonditor A.C. Behrens ett schweizeri på platsen, med lokaler delvis under bron.

Från början delades parken av en kanal som fylldes igen 1895. När I början av 1900-talet förändrades verksamheten till en smörgåsservering utan spriträttigheter där det framfördes levande musik, och de besökande artister fick uppträda i en konsertlokal under brovalven.

Varför heter det då "Parterre". Jo det är franska och betyder att platsen ligger lägre än omgivningen, "på nedre våningen" eller "nedanför".

Statyn Solsångaren i Strömparterren är en hyllning till diktaren och biskopen Esaias Tegnér, och har sin utgång i en dikt som han skrev.
Statyn utfördes av Carl Milles och ett porträtt av Esaias Tegnér återfinns också i en medaljong på den höga granitsockeln. Milles började arbeta med Solsångaren 1919, men det dröjde till 1926 innan han var klar. Placeringen av skulpturens väckte debatt och ända fram till invigningen diskuterade man åt vilket håll statyn skulle stå vänd.

Invigningen av statyn som ägde rum den 25 oktober 1926 i närvaro av bland andra kungen, samlade stora folkskaror på angränsande Norrbro, runt kajerna vid Operan och på själva Strömparterren. Och Anders de Wahl läste med vitt ljudande stämma den dikt som Esaias Tegnér skrivit till Svenska akademiens femtioårsjubileum - ”Sång den 5 april 1836” och som varit Carl Milles inspiration till statyn.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1