(44) NorrbroNorrbro har en gammal tradition. Redan från 1288 finns de första säkra uppgifterna om "Stockholms norra bro" i ett gåvobrev från Magnus Ladulås till Klara kloster. Vidare i Upplandslagen, stadfäst av kung Birger Magnusson år 1296, nämns i Byalagsbalkens 23:e flock Stockholms bro.

Ursprungligen var bron en förlängning av Västerlånggatan, och hade en sträckning som var förlagd längre västerut än dagens. Vid 1700-talets slut fanns det tre träbroar där två, Slaktarehusbron och Vedgårdsbron, hade samma sträckning som den kommande Norrbro.

Den nuvarande Norrbro är ursprungligen ritad av Carl Fredrik Adelcrantz, men ändrad av arkitekt Erik Palmstedt, som också ansvarade för byggandet av bron. Bron stod färdig 1807.

Ända in på 1870-talet var Norrbro den enda broförbindelsen mellan Södermalm - Gamla Stan och Norrmalm.

Utmed brons västra sida byggdes en mängd affärsbodar, den så kallade Norrbrobasaren, och bron blev ett populärt promenadstråk.

När riksdagshuset började uppföras på 1890-talet så försvann basaren och samtidigt övertogs Norrbros roll som det populära promenadstråket av Strandvägen.

De lejon som kantar Norrbros norra del vid Gustav Adolfs Torg har stått där sedan 1926 och är kopior av en originalgrupp som skulpterades redan på 300-talet f. Kr åt Egyptens sista farao Nektanebo II. Originalen finns idag i Vatikanmuseet i Rom.

Lejonen på motsatta sidan, på Lejonbacken är gjorda efter original som finns i Villa Medici i Rom. De är ritade av slottets arkitekt Nicodemus Tessin den yngre efter de italienska förebilderna, och modellerade av den franska skulptören Bernard Fouquet som hade kallats till Sverige av Tessin för att arbeta med slottets utsmyckning och inredning.

Redan det gamla slottet Tre Kronor vaktades av två förgyllda lejon, som hade kommit på plats under 1600-talet, men Tessin valde medvetet att inte kopiera de gamla lejonen eller deras placering.

Bronset till lejonen kommer från en renässansbrunn som stod på Kronoborgs slott i Helsingör, och som togs som krigsbyte under Karl X fälttåg i Danmark. Brunnen vid Kronborgs slott har kallats ett av den nordeuropeiska renässansens finaste verk.

Det första lejonen gjöts 1702, och kom på plats året efter på lejonbacken som en kunglig maktsymbol. Eftersom det först saknades metall till det andra lejonen kom inte det på plats förrän ytterligare ett år senare 1704, innan själva slottet var klart.

Från början hade Tessin tänkt sig lejonen vända mot varandra, innan han beslutade om den nuvarande placeringen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Webb: stockholmgamlastan.se