(43) Bondeska palatset
RiddarhustorgetBondeska palatset byggdes under andra hälften av 1600-talet som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde efter ritningar av Nicodemus Tessin den äldre och Jean de la Vallée.

I dag håller Högsta domstolen till här. Och det är en gammal tradition som med detta fortsätter, för redan 1697 inhystes Svea hovrätt i byggnaden tillsammans med Kungliga Biblioteket, som blivit husvilla genom slottsbranden.

Fastigheten köptes av Stockholms stad år 1730 och fungerade i 200 år som Stockholms rådhus.

Efter ytterligare en omfattande brand 1753 fick palatset det utseende som det alltjämt i huvudsak har. Först i detta sammanhang blev de södra flyglarna uppförda.

I det inre har stora förändringar skett genom åren. från palatsets första tid är framför allt valven i källarvåningen bevarade, likson vissa dörrar och tak i entréplanet samt riksskattmästarens skrivrum.

Det fanns för övrigt ett annat Bondeska palatset i Stockholm. Det var en byggnad som fram tills att den revs i slutet av 1800-talet upptog hela södra sidan av det nuvarande regeringskvarteret Rosenbad.

Bondeska palatset är byggnadsminne, ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Halva kungariket är ditt”. Statens Fastighetsverk. 2008. ISBN 978-91-88238-88-7