(37) KornhamnstorgKornhamnstorg tillkom troligen efter den stora branden 1625, när man reglerade de västra kvarteren i staden. Under hela 1600-talet kallades torget för Åkaretorget, troligtvis därför att detta var en uppställningsplats för åkarnas vagnar. Torget kallas också ibland Kornhamn, då som benämning både på torget som själva hamnplatsen.

Mitt på torget står statyn Bågspännaren av skulptören Christian Eriksson, uppförd 1916. Han har gjort fler kända skulpturer runt om i landet, som exempelvis Jenny Lind i Operahuset, Karl IX i Karlstad och Anders Zorn i Mora.
Bågspännaren är en skulptur över Engelbrekt och hans befrielsekamp under Erik av Pommern och dennes av tyskar dominerade regering. Skulpturen på Kornhamstorg symboliserar folkuppbådet.
Bågspännaren avtäcktes 1916, men egentligen var Bågspännaren avsedd för Falun, där man 1902 hade ordnat en allmän tävlan om ett Engelbrektmonument.
Men juryn i Falun hade invändningar mot Christian Erikssons skapelse. Det var då som Föreningen för Stockholms prydande med konstverk köpte den påbörjade skulpturen.
Själva Bågspännaren är en man av folket som gripit sitt armborst och spänner det mot förtryckaren. Mittfiguren på den sida av sockeln som är vänd mot torget, föreställer Engelbrekt själv, omgiven av sin bondehär.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1