(36) RiksdagshusenRiksbyggnaderna på Helgeandsholmen uppfördes från början för såväl Sveriges riksdag som för Sveriges riksbank. Behovet för en ny större och mer representativ byggnad för Sveriges Riksdag, då det gamla riksdagshuset på Riddarholmen ansåg för litet.
Men det var inte självklart att Riksdagen skulle få sina lokaler just på Helgandsholmen. Det fanns istället en idé om att göra Helgeandsholmen till en öppen plats med parkanläggningar. Inte heller fick byggnader på denna plats överglänsa slottet. När arkitektförslaget presenterades menade också många att en sådan stor monumental byggnad inte kunde placeras så nära slottet och att Helgeandsholmen var för trång för att rymma både riksdagshus och riksbank.

Grundstenen till Riksdagshuset lades dock den 13 maj 1897 av kung Oscar II, samma dag som Stockholmsutställningen 1897 öppnade.
Knappt åtta år senare stod Riksdagsdelen klar, och ett år senare – togs riksbanksdelen i bruk. Notan för bygget blev cirka tolv miljoner kronor, vilket var mer än en fördubbling av den ursprungligen beräknade kostnaden.
En bidragande orsak till den stora merkostnaden var att det då rådde brist på arbetskraft. Det pågick samtidigt flera stora byggprojekt i Stockholm. Bland annat Strandvägen och operahuset byggdes då.

Vid invigningen den 12 januari 1905 fick riksdagsbyggnadens utförande kritik, mest därför att byggstilen i nybarock, framstod som urmodig jämfört med den då moderna jugendstilen.

Efter det att tvåkammarriksdagen ersatts av enkammarriksdagen byggdes den tidigare bankdelen om för att inrymma den nya plenisalen.
Från början av 1970-talet och fram till nyinvigningen 1983 höll Sverige riksdag till i tillfälliga lokaler i det som i dag är känt som Kulturhuset vid Sergelstorg.

Men under ombyggnaden stötte man på problem, och fick ända något i planerna. Under den så kallade Riksplan, väster om Norrbro hade man planerat att bygga ett underjordiskt garage för riksdagsmännen, men under utgrävningarna gjorde man talrika arkeologiska fynd, bland annat resterna av Stockholms stadsmur från 1500-talets början.
Jobbet med garaget stannade av och den stora gropen som utgrävningarna skapade kallades snart för ”Riksgropen”. Garaget krympte och Medeltidsmuseet byggdes.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1