(35) Kanslihuset
Mynttorget 2Från början var motsvarigheten till det som i dag är regeringskansliet inhyst i slottet Tre Kronor, men efter slottsbranden 1697 flyttade verksamheten över till en byggnad som låg på denna plats.

Från mitten av 1800-talet fanns här även ett stort rannsakningsfängelse, som med tiden blev för litet. Som exempel passerade år 1905 inte mindre än 13 400 fångar fängelset. När stadens nya polishus på Kungsholmen stod färdigt 1911 utrymdes fängelset vid Myntgatan, och byggnaden revs när det nya kanslihuset byggdes 1929-30, ritad av arkitekterna Gustav Claeson och Wolter Gahn.

Men den så kallade portiken med sina kolonner mot Mynttorget är skapad på 1790-talet av av arkitekten Olof Tempelman för Kungliga Myntet, som då höll till här, innan man flyttade ut till Kungsholmen.
De fyra kolonnerna är det första exemplet på nyklassicism i Sverige.

Fram till början av 1980-talet hade Statsministern sin expedition här, innan regeringskansliet flyttade över till Rosenbad.

När Riksdagshuset byggdes om åren 1980 till 83 lät man bygga en underjordisk förbindelse mellan Riksdagen och Kanslihuset, och då tillkom även en avskärmad gångbana, kallad Rännarbanan under Stallbron.

Lokalerna disponeras numera av riksdagsförvaltningen.

På innergården finns sedan mitten av 1950-talet en skulptur kallad Mor Och Barn, skapad av Bror Marklund.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1