(34) Brandkontoret
Mynttorget 4Huset i kvarteret Aglaurus som huserar Brandförsäkringskontoret är ritat av Nikodemus Tessin den äldre, och stod färdigt 1679.

Huset ritades för apotekaren Christian Heraeus, som hade apoteket Morianen i bottenvåningen.
Redan efter 20 år såldes fastigheten på offentlig auktion och så småningom kom huset att ägas av Uppsalaprofessorn Johan Upmars, som senare adlades Rosenadler. Huset fick därefter namnet Rosenadlerska palatset.

1746 byggdes huset om efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, och bland annat höjdes då den översta våningen.
Den nuvarande fastigheten är dock egentligen två hus. För något senare byggdes direkt söder om - vid Västerlånggatan och Salviigränd ett bostadshus för slottsbyggmästaren Adolf Ulrik Kristein. Detta huset integrerades i det Rosenadlerska, som 1806 köptes av Stockholms stads brandförsäkringskontor för en summa av 21.700 riksdaler.
13 år senare köpte man även huset söder om för 15.000 riksdaler. Man kom därmed att äga hela kvarteret, och lät genom ombyggnad förbinda de båda husen.
Till en början var det bostäder i större delen av husen, förutom affärer i bottenvåningen. Här har utöver apotek även funnits funnits konditori, klädaffär, och banklokal. Numera hyrs bottenvåningen av Riksdagen.

Den andra våningen med de små fönstren kallas Mezzaninvåningen, och var avsett för tjänstefolk. Här bodde gesäller, bodbetjänter, pigor, kuskar och drängar, och senare vaktmästare.

Den tredje våningen kallas Principalvåningen och på 1780-talet drevs här en av stadens populäraste restauranger. Men Vetenskapsakademien och Konstakademien hade innan dess ett tag hyrt våningen. När Brandkontoret köpte fastigheten gjordes denna våning om till kontor. Mot Mynttorget fanns expeditionslokal och reception.

Översta våningen var ursprungligen en bostadsvåning. Först 1913 blev de två stora rummen mot Mynttorget styrelserum, och även de övriga rummen kom att tas i anspråk för kontorsverksamhet, liksom i huset i övrigt.

Kvarteret Aglaurus restaurerades av Brandförsäkringskontoret i slutet av 1980-talet och är idag byggnadsminne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1