(33) MynttorgetHär precis där Västerlånggatan börjar låg den norra porten i stadsmuren som omgav Gamla Stan. Platsen omnämns redan i början av 1400-talet som Norreport, och var den inre av de två norra portarna. Den yttre fanns på Helgeandsholmen.

Det var en smal passage så någon större mängd människor kunde inte passera utan att det uppstod trängsel, speciellt när de också skulle kontrolleras av vakterna.

Platsen vid den inre porten var ingen speciellt trevlig plats. Urpsrungligen skedde avrättningar genom halshuggning i Stockholm på Stortorget men redan på 1500-talet flyttades avrättningsplatsen till Mynttorget, alltså precis utanför Norreport, där den var kvar till första halvan av 1600-talet.

Det var oftast finare folk som halshöggs, men det berodde också på vilken förseelse man begått. De som skulle hänga fördes till en början till Pelarberget på Åsön, det vill säga nuvarande Södermalm, ett ställe som i dag motsvarar Björns Trädgård.
Samtidigt etableras ytterligare en galgbacke vid platsen för dagens Brunkebergstorg. Men under det sena 1400-talet flyttades galgbacken till Stigberget på Åsön där den var fram till sent 1600-tal då den kom till Hammarbyhöjden.

Halshuggning var att föredra, åtminstone för bödeln, som då fick bättre betalt. På 1600-talet fick han 10 daler för en halshuggning, 5 daler för en hängning eller för att skära av tungan. Sämst betalade det sig att som bödel bara "knipa" någon med tortyrtång, det fick man bara 2 daler för.

Bödeln hade för övrigt sitt tillhåll här i närheten, i kvarteret som gick under namnet Helvetet, och som nu är närmaste delen Prästgatan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Webb: stockholmgamlastan.se