(32) BrantingtorgetBrantingtorget ligger inne i Förvaltningshuset, som också kallas Riksdagens Hus. Både torget och huset byggdes under senare halvan av 1940-talet.

Torget som är helt runt har liksom huset ritats av arkitekten Arthur von Schmalensee.

Den stenlagda innergården har en diameter av cirka 20 meter, och är byggt ovanför ett garage.

Gårdens mitt smyckas av Ivar Johnssons skulptur “Morgon” som restes 1962.

Torget har fått sitt namn efter Hjalmar Branting som var Sveriges statsminister 1920 – 1925, och som 1921 fick Nobels Fredspris.

Några av de gångar som går in till torget är delar av de tidigare gränderna Klockgjutargränd, Kolmätargränd och Stenbastugränd som försvann när Förvaltningshuset byggdes, du ser det på stenbeläggningen och vissa väggar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1