(31) VästerlånggatanNamnet Västerlånggatan nämns för första gången redan 1447. Gatan gick även under namnet Allmänningsgatan och Långa Gatan. Västerlånggatan låg precis utanför stadens trämur. Under 1400-talet växte staden utanför stadsmuren och Västerlånggatan blev tillsammans med Österlånggatan stadens 2 stora huvudgator

Från och med 1540-talet används namnet Västerlånggatan, men delar av gatan har även haft andra namn. Norreportsgatan och Smedjegatan på 1400-talet för delen mellan Mynttorget och Storkyrkobrinken. Namnet Smedjegatan eller Stadssmedjegatan försvann först så sent som 1885.

Västerlånggatan har också enligt författaren Hasse Z förr i världen kallats ”Fattigbrasan”. I en av hans böcker står det att läsa: ”På vintern då snöstormen drog fram över staden och blåsten låg vass och pinande över hamnen, var det lugnt och stilla här inne. De gamla, höga husen gåvo värme och skydd mot vädret, som rasade där utanför. Och så fick gatan sitt namn - Fattigbrasan. Med allt ljuset som strömmade ut från den hundrade butikernas fönster gav den också något av eldens lenande värme åt de ensamma frysande människorna som gingo där.”

Idag är Västerlånggatan Gamla Stans stora shoppinggata, där utbudet mer och mer blivit turistanpassat.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Västerlånggatan och Nygatorna”. Stockholmsliv. Staffan Tjerneld 1950.