(30) Kvarteret HelvetetDen delen av Prästgatan som ligger norr om Storkyrkobrinken kallades fram till 1885 för Helvetet eller Helvetsgränd. Man ansåg förr att den delen som låg norr om kyrkan var ett vanhelgat vilorum för de döda och kallades därför Helvetet.

Här låg till mitten av 1500-talet den så kallade Bödelstugan där stadens Bödel bodde. Han var vanligen en dödsdömd person som fick leva mot att han agerade bödel. Vanligen fick han stadens märke inbränt och båda öronen avskurna för att inte kunna smita från sina uppgifter.

Nå, i sanningens namn hade ordet helvetet under medeltiden inte samma starka laddning som det fått senare. Det var då inget ovanligt gårdsnamn i norden, eftersom det främst visade i vilket väderstreck platsen låg.
Ett stadskvarter, som låg åt norr, i den nordligaste delen av en stad, kunde få namnet Helvetet, i betydelsen Norra stadsdelen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Webb: ”När hela helvetet låg norr om kyrkan” Tidningen VI 2009. Ingemar Unge.