(29) Huset Katten
Västerlånggatan 24I porten till Västerlånggatan 24 finns en relief som har väckt folks fantasi.

En sägen berättar att ett Svenskt skepp som var på hemväg drabbades av total stiltje. Besättningen offrade efter flera dagar en slant till Kajsa Blåst. Styrmannen fick då träffa en sjöjungfru som gav honom ett brev, som hon bad honom överlämna till herr Måns som bodde vid Västerlånggatan. Det var det allra första han måste göra när han kom iland.
Vinden kom och fartyget med besättning anlände till slut till Stockholm. Där tog lossningsbestyr vid och styrmannen kom ihåg sitt löfte först några dagar senare. Han gick till Västerlånggatan och frågade efter herr Måns. Pigorna skrattade och sade att den ende herr måns som fanns där var huskatten.
Plötsligt sa katten med människoröst – ”Ta hit brevet”.
När katten läst brevet fylldes hans ögon med tårar och han förebrådde styrmannen för att denne inte hållit sitt löfte och kommit till honom med brevet direkt.
Plötsligt hoppade han på styrmannen och klöste ihjäl honom, varpå katten hoppade ut genom fönstret. Precis då förvandlades han till sten – och där finns han kvar ännu i dag.
Vad som stod i brevet fick ingen veta – då det var skrivet på ett obegripbart språk.
Säger sägnen.

Sanningen är tyvärr inte lika spännande.
Reliefen sattes upp på 1700-talet av en skinnare som hette Nicoalus Björck. Han var åldersman i skinnarnas, körsnärernas skrå. Han hade sin rörelse här och relieferna som var två till antalet föreställer eventuellt mårdar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9