(28) Palmstedts hus
Västerlånggatan 27Palmstedts hus vid Västerlånggatan 27 är uppkallad efter och ritats av Erik Palmstedt, som var en av den Gustavianska epokens mest betydande svenska arkitekter. Men huset där han själv tänk bo i övervåningen var inte färdigbyggd när han dog 1803. Palmstedt som bland annat var vice stadsarkitekt i Stockholm är kanske mest känd för att ha ritat Börshuset och Arvfurstens palats, men även den så kallade Brunkebergspumpen som står på Stortorget.

Huset är sammanfogat fyra äldre fastigheter. Och Palmstedts egen våning kunde nås via ett trapphus både från Västerlånggatan och från Prästgatan. Bostaden bestod av sängkammare, förmak, sal och en större kammare mot Västerlånggatan, och fyra mindre kammare samt kök mot Prästgatan.
Fasaden har i stort samma utseende som när Palmstedt ritade huset.

På södra delen av ytterväggen, precis intill fastigheten med adress Västerlånggatan 29 finns en tavla i röd sandsten som är äldre än huset, och som markerar den gamla gränsen mellan Uppland och Södermanland. Texten lyder: ”Upplands och Södermanlands skillnad”.
Landskapsgränsen anses sedan 1600-talet gå genom Gamla stan. Innan dess gick den söder om Södermalm. Men det finns olika uppfattningar om hur den gått och går.

Redan 1625 fanns det en gränssten på Västerlånggatan. Den var åttkantig med latinsk text: ”Terminus inter Uplandiam et Sudermanniam” ”Gräns mellan Uppland och Södermanland”. Det ska ska ha varit biskopen i Strängnäs stift Laurentius Paulinus Gothus som lät sätta upp föregångaren till dagens gränssten. Den slogs emellertid snart sönder och den nuvarande gränsstenen sattes upp 1680. Att biskopen i Strängnäs blev inblandad i Stockholms affärer var inte så konstigt som det först kan låta. Stockholm var skattskyldigt till kyrkan. Inkomsterna från de delar av Stockholm som låg inom Strängnäs stift (Sudermannaland) gick dit. De som låg norr därom (Upland) gick till Uppsala och ärkebiskopen där.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Stockholm - gata upp, gata ner”. Sven-Olof Carlsson. ISBN 91-630-0500-X
Bok: ”Stockholms byggnader - arkitektur och stadsbild”. Fredric Bedoire 2012. ISBN 978-91-1-303652-6
Bok: Nationalencyklopedin.
Bok: Sankt Eriks årsbok 1920. Ivar Simonsson.