(27) Jacob Sauers hus
Västerlånggatan 29Titta upp på andra våningen på huset med adress Västerlånggatan 29. Där ser vi en rest av ett hus som byggdes på 1300-talet.

Huset som går under namnet Jakob Sauers hus byggdes om först på 1600-talet och sedan av Sauer på 1780-talet, då huset fick ytterligare två våningar. Som arkitekt anlitade han Lorentz Kolmodin, som lät behålla delar av den ursprungliga byggnaden, även om den då murades in.
Förändringar genomfördes även i slutet av 1880-talet genom arkitekt J.A. Vallin, och butiksfasaden fick då i stort sitt nuvarande utseende.
Fasaden har stora skyltfönster med gjutjärnskolonner från ombyggnaden under 1890-talet, som var en anpassning och modernisering som många byggnader längs bland annat Västerlånggatan då genomgick.

Vid en renovering på 1940-talet återupptäcktes den medeltida fasaden på våningen ovanför butiksytan, och man lät då rekonstruera de spetsbågiga muröppningarna.

Byggnaden direkt till höger på samma sida med adress Västerlånggatan 31 är känd som Olof Palmes bostad. Lägenheten som är på 227 kvadrat i tre etage, med egen hiss och vy över Riddarfjärden, ägdes tidigare av Gunnar och Alva Myrdal, som skänkte fastigheten till det socialdemokratiska partiet, med önskan att dess ordförande skulle ha sin bostad där.

Dåvarande stadsminister Olof Palme flyttade från sitt radhus i Vällingby till Västerlånggatan 31 i början av 1983.
Palme lämnade bostaden för sista gången omkring klockan 20:30 den 28 februari 1986, samma natt som han blev mördad. Palmes änka Lisbet flyttade från våningen 1996.

Lägenheten hyrdes från 1997 av den brittiska ambassaden. 2003 övervägdes den som bostad åt Göran Persson.

Huset ägs idag av en privatvärd.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. ISBN 91-61671-9
Webb: ”Persson kan ta över Palmes lya”. Elisabeth Lidham. Aftonbladet 2003-04-25.
Bok: ”Västerlånggatan och Nygatorna”. Stockholmsliv. Staffan Tjerneld 1950.