(26) Von der Lindeska huset
Västerlånggatan 68Huset med den ovanligt rikligt dekorerade porten och två kanoner är von der Lindeska huset. von der Linde hade ursprungligen det något mer vanliga namnet Erik Larsson. Han blev mycket förmögen på import och export. Han blev senare också riksskattmästare hos Gustav II Adolf, och det var när han adlades av denne som han tog sig namnet von der Linde. Sandstensportalen som passande pryds av havets och handelns gudar, Neptunus och Mercurius, är skapad av den Holländske stenhuggaren Aris Claezson från Haarlem.

På väggen finns två kartuscher med text på tyska. ”An Gottes Segen ist alles gelegen”, vilket ska översättas till ”Allt beror på Guds nåd”. På den andra står det: ”Auf Gott allein setze die Hoffnung Dein”. Eller på Svenska ”Sätt ditt hopp till Gud Allena”

Överst i porten tronar det von der Lindeska vapnet, och där syns bland annat några träd, som föreställer de två lindar som gav namnet von der Linde. Träd som han planterade på sin gård Malmvik på Lovön, och som nu ägs av familjen Wallenberg.

På en platta i husets entré finns alla husets senare ägare angivna, bland dessa Gabriel Gustavsson Oxenstierna och senare drottning Kristina samt greve Gustav Gustavsson, som var utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf och alltså halvbror till drottningen.

I huset vårdades också enligt uppgift den franske filosofen och matematikern René Descartes. Han hade 1649 inbjudits till Sverige för att bli drottning Kristinas lärare och rådgivare. Men klimatet var mycket kallare än vad han hade väntat sig och redan efter några månader insjuknade han.
Han dog här den 11 februari 1650 i lunginflammation.

Den nuvarande ägaren till huset är Murmestare Embetet i Stockholm. Här disponerar man en våning för sammanträden och man förvarar här även ämbetets stora arkiv.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Guide till Stockholms arkitektur”. Olof Hultin, Bengt OH Johansson, Johan Mårtelius, Rasmus Waern. ISBN 91-869050-41-9
Bok: ”Vägvisare till Stockholm”. Ulf Sörenson. ISBN 978-91-85801-62-6