(25) Carl Larsson
Prästgatan 78Larssons föddes här på Prästgatan nr 78. Han har själv skrivit om händelsen: ”År 1853 dödföddes jag. När man senare på dan – det var den 28 maj – genom ovarsam behandling av det lilla liket fick det att skrika, visade man det ett större intresse, och detta har ytterligare under årens lopp ökat…”.

Föräldrar drev här ett värdshus, men eftersom man inte serverade sprit var inte kundunderlaget speciellt stort och verksamheten gick konkurs. Carl Larssons pappa lämnade familjen i samband med detta och Carl Larsson och hans mamma blev vräkta. Med tiden gick det ju ändå bra för den lille pojken.

Går vi tillbaka ett par hundra år - till 1500-talet så bodde här då familjen Leuhausen, där hustrun efter makens död gifte om sig med Erik Jöransson Tegel, son till Erik XIV sekreterare Jöran Persson. Han var bland annat chef för Tullen och säkerhetstjänsten. En del av hans liv är höljt i dunkel, men man vet att han under en tid var spion i Polen och Danmark för Kung Karl IX.

Sondottern, Katarina Margareta Leuhausen, bodde på 1600-talet i huset med sin man Peter Julius Coyet som var ambassadör ibland annat England. Huset fick då också namnet Coyetska Huset.

På 1700-talet köptes huset av en av stadens rikaste köpmansfamiljerna, Nettelbladt som rustade upp det i rokokostil, och huset kom nu att för lång tid framöver kallas Nettelbladtska huset.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1